Beth ydyw?

Cer i Greu y penwythnos yma – Ebrill 7-9!

Mae mudiadau ar hyd a lled Cymru yn agor eu drysau ac yn cynnig dros 200 o ddigwyddiadau i chi gael profiad creadigol. Ewch i’r map i chwilio am ddigwyddiad yn eich ardal chi a rhowch gynnig ar rywbeth newydd!

Trefnir Penwythnos Cer i Greu gan artistiaid a mudiadau celf a chreadigol o bob cwr o Gymru. Cefnogir y penwythnos gan Cyngor Celfyddydau Cymru, BBC Cymru, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru a What Next? Y bwriad yw dathlu gwerth creadigrwydd a chelfyddyd ar draws y wlad.

Am fwy o fanylion cysylltwch a cerigreu@bbc.co.uk neu cerigreu@celf.cymru

 

Edrychwch ar ein Telerau ac Amodau