Dywedwch wrthym am eich digwyddiad

Gadewch i ni wybod am eich digwyddiad yma.

Rhaid llenwi pob maes er mwyn i ni restru eich digwyddiad, heblaw am y meysydd sy’n nodi teitl a disgrifiad. Mae’n rhaid cwblhau’r teitl a’r disgrifiad mewn o leiaf un iaith.

Telerau ac amodau

Amdanoch
Am eich digwyddiad (Saesneg)
Am eich digwyddiad (Cymraeg)
Cost y digwyddiad

Nod Cer i Greu yw dathlu creadigrwydd ac annog cynifer o bobl â phosibl i roi cynnig ar wneud rhywbeth creadigol. O gofio hyn, ni allwn hyrwyddo gweithgarwch masnachol, dim ond digwyddiadau sy’n rhad ac am ddim neu lle adenillir y costau’n unig.

Digwyddiad Cyswllt
Dyddiad ac amser y digwyddiad

Please let us know when your event is taking place. Give times in 24H format (for example 13:30 instead of 1.30)

Amser cychwyn

Amser gorffen

Ble mae’r digwyddiad?
Efallai y byddwn yn dymuno cysylltu â chi ymhellach ynghylch y fenter hon am ddibenion marchnata ac adborth. Nodwch isod os ydych yn fodlon i ni gysylltu â chi am y resymau yma.
A ydych yn dymuno tanysgrifio i gylchlythyr Cer i Greu?