Pecyn Cymorth Cer i Greu

Os ydych chi’n grŵp neu’n sefydliad sy’n cymryd rhan yng Ngŵyl Cer i Greu, darllenwch ymlaen.

Rydym wedi llunio cyfarwyddyd ac ychydig ddogfennau templed i’ch helpu i gynllunio eich digwyddiad, gan
gynnwys cyngor ar gyfer cyhoeddusrwydd a gwerthuso.

TROSOLWG O’R ŴYL

Lawrlwythwch a rhannwch Becyn Cymorth Gŵyl Cer i Greu sy’n rhoi trosolwg o’r ŵyl a’r gwahanol ffyrdd y
gall grwpiau a sefydliadau gymryd rhan. Os ydych mewn cysylltiad â grwpiau creadigol, cofiwch rannu hyn
gyda hwy i helpu i ledaenu’r neges a gadael iddynt wybod sut y gallant fod yn rhan o’r dathliad
cenedlaethol hwn o gyfranogiad creadigol.

TEMPLEDI

Gellir lawrlwytho’r templedi canlynol a’u haddasu i hyrwyddo digwyddiadau unigol neu grwpiau o
ddigwyddiadau yn eich ardal chi.

LOGOS

Lawrlwythwch ein logos yma i rannu ar eich cyfryngau cymdeithasol a’r deunydd hyrwyddo ar gyfer eich
digwyddiad.

  • Logo “Get Creative” – PNG
  • Logo “Cer i Greu” – PNG

Rhowch adborth i ni am unrhyw beth arall y byddech ei angen i wneud eich digwyddiad Cer i Greu y gorau
y gall fod.

Ydych chi’n awyddus i redeg ysgrif nodwedd ar Ŵyl Cer i Greu neu eisiau copi wedi’i deilwra ymhellach? Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ni eich helpu – cerigreu@celf.cymru