1. 9 Ebrill
  10am - 5pm

  40 Diwrnod, 40 Artistiaid

  Discoed | Am ddim

  Arddangosfa gelf y grawys yn cynnwys gwaith 40 o artistiaid wedi’u harddangos mewn eglwys hynafol dan gysgod yr hen ywen.

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  01547 560226
 2. 9 Ebrill
  10am - 5pm

  Canolfan David Hughes

  Canolfan David Hughes | Am ddim

  Yn ystod yr Wythnosau Stiwdios Agored mae’r Fforwm Gelf yn arddangos o leiaf un darn o waith gan bob un o’r artistiaid sy’n cymryd rhan. Cyfle i weld pa stiwdios yr hoffech ymweld â nhw ac i gael gwybodaeth a chyngor pellach.

  Darllen mwy
  01407 763361
 3. 9 Ebrill
  10am - 4pm

  Creu Creadigol yn Waterside Felindre

  The Waterside | Am ddim

  Cymerwch ddyffryn cudd llawn pethau annisgwyl naturiol a hanes cyfoethog; ychwanegu artist, cerddor neu ddau; rhoi ychydig o syniadau creadigol; Pobi ar gyflymder eich hun. Llwybr Natur Greadigol syn cynnwys pwyntiau gweithgareddau. Gall teuluoedd a phobl eraill  gerdded ar gyflymder o’i dewis cyn cyrraedd lluniaeth a wal greadigol. Mae’r  Waterside yn safle cronfa ddŵr Fictoraidd…

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  07775 710240
 4. 9 Ebrill
  10am - 5pm

  Oriel Tegfryn

  Oriel Tegfryn | Am ddim

  Mae’r Oriel yn arbenigo mewn celf Gymreig gan arlunwyr amlycaf Cymru o’r gorffennol a’r presennol. Cynhelir arddangosfeydd unigol yn fisol yn y brif oriel yn ogystal ag arddangosfeydd newidiol yn yr ystafelloedd eraill.

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  01248 715128
 5. 9 Ebrill
  10am - 4pm

  Yma yn y Gwanwyn – Gweithdy Hunan arweiniol

  Dylan Thomas Centre | Am ddim

  Mae’r gweithgareddau’n cynnwys ysgrifennu creadigol yn seiliedig a’r thema gwanwyn, mi fyddwch yn gwneud comig mini, pypedau ‘anifeiliaid Dylan’, gemau, bydd cornel ddarllen, crefftau, a cyfle a gwisgo i fyny mewn gwahanol wisgoedd. Diwrnod perffaith ar gyfer teuluoedd gyda phlant o bob oed.

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  01792463980
 6. 9 Ebrill
  10am - 4pm

  Sesiynau blasu Crochenwaith Caerdydd am ddim

  The Sustainable Studios | Am ddim

  Byddwn yn cynnig sesiynau blasu am ddim, bydd y rhain yn cynnwys adeiladu â llaw a sesiynau taflu. Dewch i roi cynnig arni, byddwn yn gwneud jygiau a rhoi cynnig a’r roi potiau ar yr olwyn. Mae sesiynau yn awr o hyd, gallwch archebu eich lle ar-lein drwy ymweld a chlicio ar y ddolen Hey…

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  07949765221.
 7. 9 Ebrill
  10am - 5pm

  Gweithdy ‘Get Creative’ y BBC a Theatr Taking Flight

  Chapter | Am ddim

  Mae Theatr Taking Flight yn eich gwahodd i ddod i greu model o dŷ bychan ac i’w wneud mor glyd ac mor ddeniadol ag y gallwch! Mae yna olau bach tu fewn hyd yn oed er mwyn ei wneud yn wirioneddol hudolus. Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o gynllun ‘Get Creative’ y BBC ac mae’n…

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  0292311 066
 8. 9 Ebrill
  10am - 4pm

  Trywydd Cerflun, Sculpture Cymru yn MWAC – cartref cerflunwyr yng Nghymru 2016

  Mid Wales Arts Centre | Am ddim

  Y mae’r mudiad Cenedlaethol o  gerflunwyr arbenigol yng Nghymru ‘Sculpture Cymru wedi dathlu agoriad o arddangosfa cyffrous o arbrofle newydd ‘Sculpture Trail’ yn 2015 yng Nghanolfan Gelf Canolbarth Cymru. Yn 2017 gwelwn rhagor o ddatblygiad gyda’r trywydd cerflun ac ychwanegiadau gan gerflunwyr Zimbabwe Tengenenge.

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  01686688369
 9. 9 Ebrill
  10am - 4pm

  Arddangosfa o Gasgliad Argraffwyr Aberystwyth

  Mid Wales Arts Centre | Am ddim

  Y mae Argraffwyr Aberystwyth yn grwp o artistiaid yn defnyddio ystod o dechnegau argraffu yn cynnwys ysgythriad, lithograffeg, argraffu sgrin, naddu coed, torri coed a leinio. Prif nod y grwp, sydd gyda 60 o aelodau ar hyn o bryd, yw hyrwyddo yr holl ffurfiau argraffu drwy ganolbarth a gorllewin Cymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf…

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  01686688369
 10. 9 Ebrill
  10am - 4pm

  Enamoured

  Mid Wales Arts Centre | Am ddim

  Arddangosfa sylweddol o dechnegau cyfoes mewn gwydr a metel o’r Sefydliad Prydeinig (British Society of Enamellers.)  O enamel tenau ar fetelau gwerthfawr mewn technegau traddodiadol megis basse-taille, champlevé a cloisonné, i waith mwy arbrofol gwlyb ar gopr a dur gyda thanio, sgraffito, stensil a decals, bydd yr arddangosfa yma yn dangos ystod eang o arddulliau…

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  01686688369