1. 8 Ebrill
  12am - 11:45pm

  Llwybr Celfyddydau Llyfr Hay

  Town Centre | Am ddim

  “Mae gwaith celf mewn llyfr a llyfr fel gwaith celf” Cymerwch yr ‘Hay Book Art’ llwybr Llyfrau Celfyddydau ac yn edrych ar arddangosion mewn mwy na 25 o ffenestri siopau a lleoliadau eraill o amgylch y dref. Byddwch yn profi’n union beth mae llyfr celf yn ei wneud. Bydd artistiaid o Grŵp Llyfrau Celf a’i…

  Darllen mwy
  01497831254
 2. 8 Ebrill
  12am - 12am

  Arddangosfa Michael Linford

  Caim Cottage | Am ddim

  Dyfrlliwiau, olewau, cyfryngau cymysg yn darlunio tirweddau a hen adeiladau ac adeiladau chwareli yng ngogledd Cymru, yr Alban a Chernyw.

  Darllen mwy
  01248 490184
 3. 8 Ebrill
  9am - 5pm

  (English) Carmarthen School of Art’s BA2 Sculpture student’s outdoor exhibition, Picton Castle grounds

  Picton Castle | Oedolion £ 7, yr henoed £ 6, plant (5 - 16) £ 4, dan 5 am ddim - mynediad i’r gerddi a llwybr cerfluniau yn unig

  Arddangosfa – 1af Ebrill – Hydref 31ain – Arddangosfa awyr agored myfyrwyr BA 2 Cerflunio Ysgol Gelf Caerfyrddin, Gerddi Castell Picton Am fanylion pellach cysylltwch ag: Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr 01554 748 201

  Darllen mwy
  01554 748 203
 4. 8 Ebrill
  9:45am - 3:30pm

  Bydd Artisans Collective a Grow Wild yn arbrofi’n greadigol trwy ddefnyddio blodau gwyllt, planhigion a ffyngau brodorol.

  Prestatyn Parish Church Hall | Am ddim

  Bydd Grow Wild a Artisans Collective CIC yn cynnal diwrnod hyfforddi rhwydwaith ym Mhrestatyn ar gyfer grwpiau cymunedol, cyfranogwr prosiectau ieuenctid, mentoriaid gwirfoddol a phartneriaeth y prosiect. Sicr y gwneith y diwrnod eich ysbrydoli yn ogystal â’ch hysbysu am ffyrdd newydd i wella effaith eich cymuned trwy flodau gwyllt, planhigion a ffynau brodorol, ymgysylltwch a’r cynulleidfaoedd…

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  +441745850098
 5. 8 Ebrill
  10am - 6pm

  Arddangosiadau gan Teiliwr Crefftus Patrick Joseph

  Patrick Joseph - Artisan Tailor | Am ddim

  Rwyf yn cynllunio a gwneud crysau dynion ac ategolion meddal, teis, sgwariau poced. Byddaf yn cynnig arddangosiadau a siarad am fy ngwaith yn ffasiwn uchel a’r celfyddydau dros fy 35 mlynedd. Mae ein stiwdio ar 6 stryd garej ,Llandudno LL301DW – yr ydym yn drws nesaf i oriel Mostyn  

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  07472985734
 6. 8 Ebrill
  10am - 4pm

  Cyflwyno Celfyddyd

  Bay Art | Am ddim

  I ddathlu lansiad Penwythnos Cer i Greu, 7 – 9 Ebrill, bydd Bay Art ynghyd â’r artist gweledol Luke Mintowt-Czyz yn eich cyflwyno i waith yr arlunydd o fri, Terry Setch, y mae ei beintiadau mawr wedi’u harddangos yn yr oriel. Gallwch ddisgwyl creu collage. Bydd yr holl ddeunyddiau angenrheidiol ar gael.

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  02920 650016
 7. 8 Ebrill
  10am - 2pm

  Arddangosiad gwnïo a gwaith lledr

  The Workhouse Gallery | Am ddim

  Dewch i weld Rose yn gweithio ar ein cynlluniau dillad newydd a bagiau llaw.

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  01544267864
 8. 8 Ebrill
  10am - 3pm

  GEFAIL YR YNYS

  Gefail yr Ynys | Am ddim

  Mae Gefall yr Ynys yn efail gyda offer a chyfarpar gwaith metel ynddo.  Mewn cydweithrediad a gwneuthurwyr lleol, artistiaid ac unrhyw un sydd am gymryd rhan, bydd y gofod yn cael ei agor i fyny i ystod eang o ddefnyddwyr.  Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yn cynnwys cyrsiau byr, artistiaid preswyl, sgyrsiau a sesiynau sy’n agored…

  Darllen mwy
 9. 8 Ebrill
  10am - 4pm

  Consurio efo clai!

  Dipsy Dragon | Am ddim - rhodd bach ar gyfer clai a tanio dewisol

  Consurio campwaith efo lond llaw am clai

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  07540450097
 10. 8 Ebrill
  10am - 5pm

  Oriel Tegfryn

  Oriel Tegfryn | Am ddim

  Mae’r Oriel yn arbenigo mewn celf Gymreig gan arlunwyr amlycaf Cymru o’r gorffennol a’r presennol. Cynhelir arddangosfeydd unigol yn fisol yn y brif oriel yn ogystal ag arddangosfeydd newidiol yn yr ystafelloedd eraill.

  Darllen mwy Ewch i’r wefan
  01248 715128