Beth yw Gŵyl Cer i Greu?

Beth yw Cer i Greu?

Dewch o hyd i weithdy neu ddigwyddiad creadigol yn eich ardal chi yn ystod Gŵyl Cer i Greu.

O ddydd Sadwrn 17eg i ddydd Sul 25ain o Fawrth mae cannoedd o sefydliadau’n  trefnu digwyddiadau i’ch helpu i fod yn greadigol – ac maen nhw’n rhad ac am ddim neu’n  codi ffi fechan i adennill costau.

Mae Gŵyl Cer i Greu yn rhoi sylw i’r  holl weithgarwch diwylliannol gwych sy’n digwydd ledled y DU drwy gydol y flwyddyn ac yn annog pobl i roi cynnig ar rywbeth newydd a chreadigol. Mae’r Ŵyl flynyddol yn uno Gŵyl Penwythnos Cer i Greu a’r Ŵyl Gelfyddydau Gwirfoddol – sydd bellach yn un digwyddiad enfawr ledled y wlad.

Trefnir Gŵyl Cer i Greu gan sefydliadau celfyddydol a chreadigol ac unigolion ledled y DU ac fe’i cefnogir gan 64 Million Artist, Arts Council England, Arts Council of Nothern Ireland, Cyngor Celfyddydau Cymru, y BBC, Crafts Council, Creative People and Places, Creative Scotland, Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu, Fun Palaces, Celfyddydau Gwirfoddol, a What Next?

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerigreu@celf.cymru